Boomveiligheidscontrole

De boomveiligheidscontrole


Aangetaste, zieke of onstabiele bomen hebben meer kans op windworp of op het uitscheuren van takken dan gezonde of structureel goede bomen. De uiterlijke kenmerken (zwammen, vezelknikken, scheuren, verdikkingen,verkeerde snoei, ...) geven informatie over de veiligheidssituatie voor de directe omgeving van de boom en vraagt nader onderzoek.


Boomverzorger Winne kan je boom periodiek inspecteren. De boomveiligheidscontrole voeren we uit door gebruik te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). De bomen worden visueel gecontroleerd op:


  • Uitwendig zichtbare gebreken die kunnen leiden tot stambreuk en/of takbreuk
  • Duidelijke tekenen die op een niet direct zichtbaar gebrek wijzen.


Na het onderzoek krijg je een "rapport met aanbevelingen". Enkel in de meest extreme gevallen zal een boom worden verwijderd,  vaker zullen een correcte snoeibeurt en/of het aanbrengen van verankeringen in de kroon en/of een standplaatsverbetering voldoende zijn. 


De boomveiligheidscontrole is steeds een momentopname en wordt opgesteld met de parameters die op het moment van onderzoek visueel zichtbaar zijn.