Groeiplaatsverbetering

Groeiplaatsverbetering


In Vlaanderen zijn de groeiomstandigheden  voor bomen   dikwijls niet ideaal. Vooral in de verstedelijkte gebieden, waar de ondergrond verhard is, is er nood aan groeiplaatsverbetering. Waar de boom onvoldoende ondergrondse ruimte krijgt om zich voluit te ontplooien, is er een ander beheer nodig.


Als boomverzorger zoek ik naar de oorzaak van de wegkwijnende boom. Samen bekijken we dan wat mogelijke en betaalbare  oplossingen zijn.  Het boren van  beluchtingsgaten of  het aanbrengen van extra voedingsstoffen kan de boom al doen heropleven.


Standplaatsen optimaliseren begint  bij de aanplant en keuze van de boom.