Planten en verplanten

Planten en verplanten


Plant de juiste boom op de juiste plaats. Bij het aanplanten van bomen is het de bedoeling deze duurzaam te  laten uitgroeien tot een mooi, volwassen exemplaar. Het is dus van het allergrootste belang de juiste boom te kiezen.


Als boomverzorger vind ik het kiezen van een geschikte boom  de belangrijkste stap in het plantproces. Ik neem  de tijd om samen met jou stil te staan bij  de boomkeuze. We houden rekening met de boven- en ondergrondse groeiruimte, de eigenschappen van de boom (bloesems, vruchten, bladverkleuring, symboliek, ...), eindbeeld  en herkomst ervan. Streekeigen boomsoorten genieten  mijn voorkeur.


Het verplanten van een boom is natuurlijk ook een mogelijkheid. Voorbereidende werken en nazorg zullen altijd in overleg met jou gebeuren.