Snoeien

Snoeien


Snoeien is zelden noodzakelijk voor de boom zelf. Het is de mens die verschillende redenen heeft om te snoeien. Zo wordt er in de fruitteelt gesnoeid  voor een grotere opbrengst. Langs straten primeert de veiligheid en is er nood aan  een takkenvrije ruimte voor verkeer.


Boomverzorging Winne voert de  snoeiwerkzaamheden steeds op het juiste tijdstip uit, zodat de boom zo weinig mogelijk schade ondervindt.


Wil je een boom snoeien, ontdoen van dode takken of  een dode boom verwijderen, dan heb je in principe geen vergunning nodig. Contacteer je  gemeentedienst voor meer zekerheid hierover.Tijdens de levensfase van een boom onderscheiden we verschillende soorten verzorgingsfasen:


  1. Jeugd- en begeleidingssnoei: we halen  die takken weg die later voor problemen zullen zorgen. Ook moet er rekening gehouden worden met de gewenste takkenvrije stam.


  1. Onderhoudssnoei: meestal is de snoei gericht  op het voorkomen van schade.  Doordat we klimmen met touwen beschadigen we niet alleen de boom zo weinig mogelijk, maar zal er ook geen verdichting plaatsvinden door het gebruik van zware machines op je  gazon. Tijdens deze snoei gebruiken we verschillende methoden.


  • Uitlichten: inkorten van één of meerdere takken en zijtakken om mechanische belasting te verminderen EN om licht toe te laten in de kroon.


  • Uitdunnen: verwijderen van takken om een transparantere kroon te bekomen.


  • Innemen: inkorten van ALLE takken van de kroon. Hierdoor zal de kroon in omvang verkleinen. Dit zal leiden tot een reductie van de mechanische belasting.


  • Kandelaberen: de takken worden met minimaal 50% weg gesnoeid. Indien de takken meer dan 75% worden ingekort, dan spreken we van kandelaren. Dit is geen gangbare praktijk! De boom wordt in een  onnodige stress-situatie gebracht. Enkel duurzaam herknotten van knotwilgen en knotessen is een   mogelijkheid.