Ziekten en plagen

Ziekten en Plagen


Bomen kunnen net als andere organismen last hebben van ziekten en aantastingen. Hoe slechter de conditie van een boom, hoe vatbaarder de boom voor deze aanvallen van buitenaf.


Hoe zwaar een aantasting is, is niet steeds gemakkelijk te bepalen. Holtes in de boom, dood hout, aanwezigheid van vruchtlichamen van zwammen, verdikkingen op de stam, ... geven wel een indicatie.


Boomverzorger Winne  maakt aan de hand van een visuele inspectie  een 'Visual Tree Assessment'  op. Hieruit zal blijken welke ingrepen er uitgevoerd moeten worden om de veiligheid nu en later te garanderen.