Vellen

 

Vellen van bomen


Oude en grote bomen proberen we  zo lang mogelijk te houden.  Toch zal er op een bepaald moment  beslist moeten worden of de boom al dan niet geveld wordt. Bomen worden voornamelijk geveld uit veiligheidsoverwegingen  of omdat ze te groot geworden zijn voor hun standplaats (verkeerde boomkeuze voor die standplaats).


Voor het vellen van de boom kan je een beroep doen op Boomverzorger Winne. De boom in één stuk vellen kan, mits voldoende valruimte. Als dit niet het geval is, wordt de boom gedemonteerd: met een klimsysteem wordt de boom van bovenaf stuk voor stuk, met of zonder afvangtechnieken, afgebroken. Dit met zorg voor bodembedekking en/of onroerende goederen.


Voor het vellen van een levende boom heb je  een kapvergunning nodig die je moet aanvragen bij de  gemeentelijke diensten. Boomverzorger Winne kan je bijstaan bij de aanvraag ervan.